dissabte, 16 de febrer del 2008

Camí de Sirga - El llibre

CAMÍ DE SIRGA
apropa gent i lletra
pont de trobada

JESÚS MONCADA
ens mostra uns personatges
de vida intensa

Un món difícil
profunda passejada
CAMINS DE "SORRA"...

Jossie Casanovas