dijous, 29 de novembre del 2007

El temps canvià

El cerç mudava
el fredorós desembre
en abrilada.

M. Carmen Juan