dijous, 6 de març del 2008

Hem començat a produir audiovisuals relacionats amb Camí de sirga. Per això, suposàvem que amainaria la pruïja creativa dels blocs. Però no ha estat així, la novel·la ens ha ben contaminat i ragen poemes, imatges i textos.

Assaborim-ho tot plegat, a poc a poc. Que la tecnologia no ens atrapi en l'ànsia de la pressa. Passegem-nos, xino-xano, per l'àgora i aturem-nos a cada cantonada. Al dietari, per exemple, on hi trobarem el fer i desfer de les classes; o a les reflexions, en què hi podrem llegir els secrets de la paraula "pixatinters" (el pixatinters de la Salleres) i evocacions que ens duen de Mequinensa al Palau de la Música o memòries de la finestra estant; feu una parada, també, als resums, hi ha els de cada capítol en prosa i en vers, i és que no ens estem de res...

Si tafanegeu els blocs, hi descobrireu un conte de vampirs, dues produccions audiovisulas i més sorpreses.