dijous, 17 d’abril del 2008

Tanka, capitol 5

Civil brigada
agosarat tricorni
caigué a la tina
salada d'arengades.
Enjogassada sorna.

Maria Cinta Amenós