dissabte, 16 de febrer del 2008

... i van guanyar els rebels...

I hi van viure,
s'hi van quedar per sempre,
tot va ser propi,
il·lusions, amors, vides.
Desolació i cendres.


Escriptors, fora,
pintors i músics, fora.
Van quedar: gana
misèria, derrota,
anys i anys de marasme.

Josefina Vendrell

La tornada de la guerra

Sense espera-se
va despullar la dona
en lloc impropi
al replà de l'escala
abans del dormitori.

Les taques d'ombra
i de llum començaven
a concretar-se
configuraven rostres
demacrats per l'angoixa.

Tornaren dones
la gent gran, la canalla
riada grisa
i barreja indeleble
difícils les arribades.

Maria Cinta Amenós