dijous, 6 de març del 2008

Els mil oficis de Jesús Moncada


La història,
la vila l'encativa.
Els temps, la calma,
el riu com creix i brama.
Els conreus, els minaires.

L'acolorida
paleta, descriptiva.
Serè polític.
Navegant segur, destre.
Clement amb el proïsme.

Devot filòleg.
Llaüter, calafat hàbil.
D'esperit músic.
Amic divertit, murri,
i, sempre, bo, bon home.

Josefina Vendrell