divendres, 16 de novembre del 2007

TRAPELLERIES

Els aprenents del taller d’irisar
postes de sol, brivalls, van decidir
tenir iniciativa: jugar
directament, els núvols acolorir.

En veure que el Sol iniciava
el declivi vers on feia falta,
agafaren tots els pots de pintura
i vinga d’escampar colors: magenta,

verds, roses, grisos, violetes així,
daurats i argentats! Quin gaudi !
Simfonia gloriosa del Diví.

El Sol se n’ha anat i la facècia
hermosa facècia, ha finat.
Gràcies, podríeu repetir demà.


Josefina Vendrell
1 de novembre de 2007